Các cuộc cải cách trong Cộng đồng các quốc gia độc lập

Nếu xếp các nước vùng Ban-tích riêng ra (Estonia, Lettonia, Lutuani) thì chính các nước không thuộc SNG này có nhiều dịch vụ kế toán trọn gói cuộc tải tổ nhất trong số các nước thuộc liên bang Xô Viết, ngược lại Kazactan và Kirgizistan lại có ít cải cách nhất. Ukraina và Bêlarut tỏ ra rất chậm chạp trong việc tự do giá cả hay cải tổ về cơ cấu kinh tế như tư nhân hoá. Ở vùng Capeada những tư tưởng cải cách bị phong toả vì tình hình xung đột vũ trang, chiến tranh giữa Âuc-mê-ni-a và Adéc-bai-dan và dịch vụ quyết toán thuế nội chiến ở Giê-oóc-gỉ đã làm chậm lại quá trình gia nhập SNG của các nước này. Sự mong muốn cải tổ của Kazactan, nổi bật lên cùng vói chủ nghĩa bảo thủ mà ngưòi ta vẫn biết đến ở Uzobêkitxtan và Tadjikistan, được giải thích bởi sự phong phú về tài nguyên ờ đây.

Các cuộc cải cách trong Cộng đồng các quốc gia độc lập

Chính phủ Kazac d'Almaty mong muốn thu hút dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp nhiều nhà đầu tư nước ngoài để khai thác các mỏ dầu và khí đốt tự nhiên đem lại sự giàu có cho đất nước. Tình hình chính trị ở Kirgizistan mang tính dân chủ nên có một tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng trong số các nước thuộc S.N.G, Nga có nhiều tiến bộ trong quá trình quá độ, còn Ukraina lại tỏ ra trì trệ. Trao đổỉ buôn bán trong S.N.G. Tháng 12/1991, Liên bang Xô Viết tan rã, 15 nước độc lập cùng với 15 nền kinh tế ra đời. Những thay đổi này đã làm gián đoạn các cuộc trao đổi. Nga là nước ít chịu ảnh hưởng hưởng nhất. Việc trao đổi chỉ giảm 2% trong khi ỏ các nước khác con số này có thể là 40% – 60%. Trước tình hình đó, SNG ngừng hoạt động.

Một trong những lý do tác động đến là chính sách của Nga. Chính phủ nước này đang tìm cách thoát, khỏi khủng hoảng. Đồng rúp của Nga cũng là tiền tệ ở các nước khác. Chính phủ Nga tìm cách giói hạn việc cấp các khoản tín dụng cho các nước cộng hoà khác, điều này gây ra việc mất cân bằng trong thương mại. Như vậy, các nước khác phải tạo ra đồng tiền riêng, đây là bài toán mà chính phủ còn chưa chuẩn bị lòi giải, ở Ukraina, Giê-oóc-gi và một số nước cộng hoà Trung Âu, chính phủ đã cho phát hành nhiều loại tiền nhưng những đồng tiền mới này cũng chẳng làm cho tình hình sáng sủa hơn. Một lý do nữa khiến SNG ngừng hoạt động là nhiều chính phủ mới gắn bó với chủ nghĩa dân tộc, họ thường quan tâm đến các biểu hiện về quyền tự chủ nhiều hơn là sự vận hành của các thể chế chung.

Việc buôn bán trao đổi đã giảm hẳm trong SNG. Đến năm 1992, việc tiến hành thoả thuận song phương và sự duy trì mối quan hệ giữa các chủ xí nghiệp đã bổ sung phần nào cho hoạt động thương mại. Quan hệ kinh tế giữa Nga và Ukraina có tiến bộ hơn dự kiến. Nhờ có các thoả thuận trao đổi giữa các xí nghiệp của hai phía, biên giới vẫn chưa được hình thành. Nhận thức được nguy cơ thất bại của các cuộc trao đổi (đã diễn ra trong nhiều nước vào năm 1993), tổ chức của các chủ xí nghiệp theo-chế độ chính trị trung gian đã cho ra đời một ngân hàng, hoạt động của nó được chính phủ và SNG trợ giúp. Những thoả thuận song phương giữa Nga và Ukraina, Kazactan và Bêlarut đã được ký kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi buôn bán. Các nước này đang dự kiến tổ chức lại khu vực kiểm soát của đồng rúp theo kiểu đồng franc nhưng hiện nay mục đích này coi như đã thất bại.

 

Posted in: Ẩm thực

Leave a Comment

chobuonban365.com - WSO 2.5