các trường phái phong thủy

Trường phái môi sinh
Người xưa chủ yếu sông dựa vào sự tinh anh và hiểu biết về điều kiện tự nhiên cúa nơi họ ớ. Thời ây nhu cầu bán thân không nhiều chi là những gì cơ bản: ăn và ớ. Nhờ quan sát họ biết hướng nào gió thường thổi đến và sẽ dựng nhà ở thế đất được che chắn chung cư Ecolife Lê Văn Lương kéo dài.
Họ cần nước để trồng trọt và vận chuyển vụ thu hoạch nên sông ngòi rất quan trọng và dòng chảy của các con sông cùng việc định hướng các bờ bãi sẽ quyết định loại hoa màu trồng trọt. Chi phái phong thuỷ này được gọi là trường phái Hình thể hay trường phái Địa hình và là phương pháp tiếp cận cổ xưa nhất mặt bằng Ecolife Lê Văn Lương kéo dài.
Trường phái La Bàn
Thời Trung Quốc cổ các thầy địa lý nghiên cứu địa hình và luồng nước trong khi các nhà thiên văn lập sơ đồ bầu trời. Những người hiểu được sức mạnh của thông tin mà họ đang nắm giữ thường ghi lại sở học của mình lên một dụng cụ gọi là la bàn hoặc địa bàn giám sát chung cư Ecolife Tố Hữu. Trên la bàn không chi minh hoạ phương hướng mà còn xem xét cả năng lượng của mỗi phương vị căn cứ trên địa hình hoặc thiên thê tìm thấy ở hướng ấy. Việc diễn giải những nãng lượng này sẽ cho biết đó có phải là nơi thích hợp cho con người hay không. Phong thuỷ dựa trên Kinh Dịch minh hoạ chu kỳ của tự nhiên trong năm tạo nên vòng ngoài của la bàn. Là công trình chung của các học giả uyên bác trong nhiểu thế kỷ Kinh Dịch cung cấp cho chúng ta một phương tiện để liên kết dòng chảy năng lượng tự nhiên của vũ trụ. Yếu tô thời gian dược bao hàm trong nó cho phép các cá nhân thực hiện việc liên kết này theo nhiều cách khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời họ.
1 và 2 là thê núi; 3 và 4 là tliếsông trong dó các dấu châm là vị trí xây dựng. Trừ thế “Hổ phục ” tất cả các thê đất này đêu tốt để xây nhà.
* Trường phái trực giác
Các bản văn cổ thường minh hoạ đầy đủ mọi hình dáng núi non và luồng nước và đặl cho chúng những cái tên mang tính ẩn dụ thế hiện cách suy nghĩ đặc trưng của người Trung Quốc xưa. Ví dụ như “Hổ phục” (cọp dang rình mồi) gợi ý về một thê đất xấu là nơi mà những người cư trú ớ đây sẽ không bao giờ cảm thấy an bình trong khi đó “Long nhi vọng mẫu”(rồng con ngắm nhìn mẹ) lại cho thấy đây là một môi trường sống yên vui hơn nhiều.
Trong Thuỷ Long Kinh người xưa trình bày chi tiết hơn về những thế đất tốt nhất để dựng nhà mô tả phong vị dòng chảy trong các nhánh sông với những tên gọi biểu thị loại môi trường sinh sống. Khả năng cám nhận của người dang sống và làm việc tại thế đất ấy trớ nên bén nhạy và kiến thức cùa họ về thế giới tự nhiên đã ban tặng cho họ bản năng tìm ra những vùng trồng trọt thích hợp.

Posted in: Nhà Đất

Leave a Comment

chobuonban365.com - WSO 2.5