Cách diệt chuột và côn trùng hiệu quả |diệt chuột PCS

Cách diệt côn trùng hiệu quả

Côn trùng ảnh hưởng đến cả sức khỏe cũng như nền kinh tế bởi vậy xử lý diệt Côn trùng giá rẻ   là điều tất yếu. Có nhiều cách để tiêu diệt côn trùng  gây hại , dựa trên ưu điểm loài côn trùng gây hại mà chúng ta sẽ có những cách Diệt trừ khác nhau, mà bầy đàn sinh sống những cách sau:

  • Trị tận gốc: Hiện nay trên thị trường có nhiều mặt hàng diệt dịch hại Côn trùng ,  tất cả mọi người có thể xẩy ra hài lòng lựa chọn. Ở trong số đó, các loại thuốc diệt côn trùng dịch hại của công ty PCS Việt Nam là một lựa chọn không gây độc hại .

diệt muỗi ,côn trùng (19)

Muốn diệt chuột phá hại ta có hai kế hoạch .

Dự án thứ nhất :

Cắt nguồn thức ăn của chuột . Ở những nơi có chuột ,cất dấu kỹ thức ăn mà chuột có thể gây hại .Ví dụ những bao lúa,mì ..thì bảo quản kỹ càng .Nhưng đây là cách diệt chuột không tối ưu .Con người không thể lường trước được chuột hại sẽ phá hoại lúc nào?Nên ta sẽ loại bỏ dự án này .

diệt chuột  hiệu quả

  • Chúng tôi sẽ đặt mồi bả vào bên trong chiếc hộp chuyên dụng . Khi chuột chui vào ăn bả sẽ bị xử lý và không có đường chui ra nữa . Sau đó kỹ thuật viên PCS sẽ tiến hành thu dọn hộp và xác chuột .Đảm bảo vệ sinh môi trường . Ngoài ra PCS còn áp dụng bẫy loại bỏ chuột bán nguyệt . Chiếc bẫy Diệt trừ chuột hại này có hình nửa ông trăng nên người ta gọi là bẫy bán nguyệt .Ưu điểm của bẫy Diệt chuột phá hại này là diện tích rất nhỏ gọn bằng 1/3 chiếc bẫy lồng . Vì vậy việc nhử chuột phá hại bằng bẫy bán nguyệt thông dụng hơn
Posted in: Uncategorized

Leave a Comment

chobuonban365.com - WSO 2.5