Sự khác biệt đó một phần là sản phẩm của lịch sử

Tuy nhiên, các nhà quản lý cấp cao nhất trong các công ty lớn của chúng ta thường bị tước đoạt vai trò, quyền lực và sự độc lập của họ trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong vài thập niên gần đây, khi xảy ra thất bại kinh doanh, ban giám đốc thường là người cuối... more →
Posted in: Kinh tế

Suốt từ sáng đến giờ

suot-tu-sang-den-gio
Tôi hiểu anh, suốt từ sáng đến giờ, lúc nào anh cũng biểu hiện là một con người thông minh, có nghị lực và rất trung thực. Với tư cách cá nhân, tôi rất quý mến và tôn trọng anh… Tôn... more →
Posted in: Kinh tế

Một người khác bác bỏ: Không đúng

Nói cách khác, sự phát triển của họ vững vàng hơn. Đó không chỉ là vấn đề thần học, hoặc giả nếu có cũng chỉ là vấn đề thứ yếu. Trong một cuộc tranh luận, một mục sư lập luận rằng: “Trước hết anh phải tới nhà thờ, nếu không anh sẽ không bao... more →
Posted in: Kinh tế

Tám triệu người chết do thiên tai kể từ năm 1900 Wattpad

Thiên Wattpad tai khoảng wattpadtám triệu người, theo tính toán của một nhà khoa học trên toàn thế giới kể từ năm 1900 đã bị giết. Thiệt hại kinh tế tổng hợp lên đến hơn bảy tỷ đô la Mỹ, báo cáo của Viện Karlsruhe Công nghệ (KIT). Arshad ArbabTám triệu người... more →
Posted in: Kinh tế
chobuonban365.com - WSO 2.5