Luôn đề cao dân chủ khi nuôi dạy con cái

Luôn đề cao dân chủ khi nuôi dạy con cái

Tự TIN QUÁ MỨC VÀO Sự VÕ ĐOÁN CỦA MÌNH CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Sự PHÁT TRIỂN CỦA CON BẠN TRONG TƯƠNG LAI.

Họ nói: Chúng tôi tôn sùng tự do, dân chủ, và hy vọng được tôn trọng hơn. Do đó, chúng tôi cũng dạy con biết cách nói dân chủ trong mọi chuyện.

Họ làm: NgUòi lớn cho rằng, tôn trọng và tán thành vói mỗi một yêu cáu của trẻ chính là tiên tiến, là dân chủ. Khi con cái làm đúng việc gì đó, họ luôn hết lời khen ngợi và không nỡ từ chối yêu câu của trẻ, cho dù nó không hợp lý. Họ cùng không thể hiện sụ’ buổn lòng của mình đối với những yêu câu vô lý này. Những ông bố bà mẹ này nghĩ rằng, như thế có thể sẽ tạo ra môi truông giáo dưỡng dần chủ và đầy khoan dung cho con cái của minh.

Lời bàn: Các chuyên gia cho biết, cách làm này đã đánh mất sự dân chủ không có nguyên tắc Đó là một kiểu dung túng một chiều đối vôi trẻ, gây bất lợi cho sự phát triển cơ thể lãn tâm lý ở trẻ. Nhìn vào, cứ tưởng đúng là môi trường giáo dục “dân chù” nhưng thật ra là bố mẹ đang khiến con cái rơi vào “hố đen” đáy dục vọng. Dần chủ vô tội vạ sẽ khiến trẻ mất đi niềm vui thật sự, đổng thôi còn hình thành những thói quen chỉ biết đến lợi ích cá nhân, không biết dứng ở vị trí người khác mà suy nghĩ. TU đó, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, hòa nhập của trẻ vởi xã hội sau này

Posted in: Giáo dục

Leave a Comment

chobuonban365.com - WSO 2.5