Sự khác biệt đó một phần là sản phẩm của lịch sử

Tuy nhiên, các nhà quản lý cấp cao nhất trong các công ty lớn của chúng ta thường bị tước đoạt vai trò, quyền lực và sự độc lập của họ trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong vài thập niên gần đây, khi xảy ra thất bại kinh doanh, ban giám đốc thường là người cuối cùng nhận ra rằng mọi việc không ổn. Để tìm kiếm một hội đồng thực sự hiệu quả, bạn hãy nhìn vào khu vực phi lợi nhuận chứ không phải trong các công ty lớn.

Sự khác biệt đó một phần là sản phẩm của lịch sử. Theo truyền thống, hội đồng là những người “điều hành” một cửa hàng trong các tổ chức phi lợi nhuận – hoặc làm một công việc được gọi là điều hành. Trên thực tế, lý do chỉ vì các tổ chức phi (*) Một ví dụ tốt là tác phẩm “The President and the Board of Directors” (Chủ tịch và Ban giám đốc) của Myles Mace, Harvard Business Review số Tháng 3 – tháng 4 năm 1972, trang 37.
lợi nhuận phát triển quá nhanh, quá lớn và quá phức tạp nên những người ngoài làm việc bán thời gian và chỉ tham gia các cuộc họp ba giờ đồng hồ mỗi tháng không thể điều hành nổi, vì thế phần đông trong số họ chuyển thành các nhà quản lý chuyên nghiệp.

Để tìm kiếm một hội đồng thực sự hiệu quả

Screen Shot 2014 07 09 at 10.21.22 AM

Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ có thể là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất trên thế giới và tất nhiên là một trong những tổ chức phức tạp nhất. Họ có trách nhiệm cứu trợ khi có thảm họa không những tại Mỹ mà còn trên khắp thế giới. Họ điều hành hàng ngàn ngân hàng máu cũng như các ngân hàng mô tại các bệnh viện. Họ tổ chức các khóa đào tạo về cấp cứu những người bị bệnh tim và hô hấp, và họ thường xuyên cung cấp các khóa huấn luyện sơ cứu trong hàng ngàn trường học tại Mỹ.

Tuy nhiên, họ không có vị giám đốc điều hành nào được trả lương cho đến năm 1950, và lần đầu tiên họ có một CEO chuyên nghiệp là vào những năm 1970.
Nhưng khi quản trị chuyên nghiệp trở thành phổ biến – ngày nay chúng ta có CEO chuyên nghiệp trong hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận, và ở 100% các tổ chức quy mô lớn – thì ban quản trị của các tổ chức phi lợi nhuận không có lý do gì không theo kịp cách mà các ban giám đốc doanh nghiệp đã và đang làm.

Posted in: Kinh tế

Comments are closed.

chobuonban365.com - WSO 2.5