các trường phái phong thủy

cac-truong-phai-phong-thuy
Trường phái môi sinh Người xưa chủ yếu sông dựa vào sự tinh anh và hiểu biết về điều kiện tự nhiên cúa nơi họ ớ. Thời ây nhu cầu bán thân không nhiều chi là những gì cơ bản: ăn và ớ. Nhờ quan sát họ biết hướng nào gió thường thổi đến và sẽ dựng... more →
Posted in: Nhà Đất
chobuonban365.com - WSO 2.5