Vận mệnh con người cũng có quy luật tự nhiên

Một người nông dân có kinh nghiệm biết được chất lượng lúa giống, chất đất, phân bón, tình trạng tưới tiêu và thời tiết vụ lúa hoàn toàn có thể dự đoán được độ phát triển của cây lúa, sản lượng thu hoạch của vụ mùa năm đó. Với người có kinh... more →
Posted in: Kiến trúc Nội thất
chobuonban365.com - WSO 2.5