Ứng dụng OTT kiếm tiền giỏi hơn Facebook

ung dung nhan tin
Dù dẫn đầu về lượng người dùng và doanh thu trong lĩnh vực mạng xã hội nhưng Facebook chưa thực sự tỏa sáng trong lĩnh vực ứng dụng OTT. WhatsApp của Facebook chỉ mang lại doanh thu 0,06 USD/người dùng trong khi Wechat và Kakao Talk kiếm được gấp nhiều lần số đó. Cuộc... more →
Posted in: Công nghệ
chobuonban365.com - WSO 2.5