Ballet cổ điển (P2)

ballet-co-dien1
Ông đã sáng tác các vũ điệu ờ London cho Nhà hát Drury Lane của David Garrick. Ông cũng sáng tác ở Stuttgard và Vienne, ơ cả hai nơi này, ông đã giúp tạo xuat khau lao dong nhat ban dựng những trung tâm ballet quan trọng – trước khi ông trở thành ông thầy ballet tại Nhà... more →
Posted in: Tổng hợp
chobuonban365.com - WSO 2.5